ALV zaterdag 20 mei 2023

Beste leden van de naturistenvereniging,

Zaterdag 20 mei van 10:00-11:30 uur hebben we onze Algemene Ledenvergadering (ALV) gepland in De Heeren van Maarssen. Een nieuwsbrief met uitnodiging voor onze leden komt er snel aan.

Vooruitlopend op de ALV willen we jullie alvast mededelen dat Robert Fortuin nu de ledenadministratie volledig heeft overgenomen en op orde zal brengen. Graag eventuele vragen, opmerkingen of ongenoegen voortaan mailen naar ledenadministratie@natvermp.nl. We hebben er het volste vertrouwen in dat zo alle problemen en onduidelijkheden met lidmaatschappen en pasjes tot het verleden behoren.

Ter versterking van het bestuur zoeken we nog een secretaris en iemand die wil ondersteunen bij de communicatie. Interesse? Mail dan naar info@natvermp.nl