Vandalen hebben toegeslagen

Vanmorgen ontdekte een medewerker van Spa-Sereen dat er rookpluimen te zien waren op het naaktstrand.
Na alarmering van diverse instanties bleek dat de opslag van de bedjes in de brand was gestoken. Vermoedelijk een kwajongensstreek, bij de deuren is verbrand papier gevonden.
De totale inhoud is verloren gegaan. We zullen officieel aangifte doen van brandstichting.

Andre, één van onze leden, onderneemt actie om het bad weer toonbaar te krijgen.

Als alles is geregeld, bekijken we welke mogelijkheden we hebben om weer een opslag voor bedjes en stoelen te bieden.

De stalling was op eigen risico. Het bestuur van NVMP betreurt het zeer dat door toedoen van vandalen uw eigendom als verloren moet worden beschouwd.