Tevredenheidsonderzoek 2015

In september 2015 is er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Dit onderzoek functioneert als een 0-meting. Elke 3 jaar zullen wij dit onderzoek herhalen om ervoor te zorgen dat NVMP de kwaliteit van het terrein kan waarborgen en dat de leden gehoord worden betreft wensen en vragen.

De respons op de vragenlijst per email in 2015 was 80 reacties (vaak partners die samen antwoorden) op een ledenaantal van nog geen 200 personen. Dat resultaat is zeer hoog te noemen en we zijn blij met dit resultaat. Met de belangrijkste klachten/feedback zijn wij in 2016 meteen aan de slag gegaan. We hebben de meest voorkomende vragen/klachten  in behandeling genomen.

Resultaten

 • De algemene waardering voor het terrein is zeer goed.
 • Er is een nieuw invalidentoilet gebouwd.
 • De bomen en struiken zijn zo veel mogelijk gesnoeid.
 • Er is een nieuw schaduwgaas opgehangen aan het nieuwe hek om de buitenkant van ons terrein.
 • Aanspreken bestuur: op het terrein niet handig, maar wij zijn altijd bereikbaar via de mail, zie website.
 • Het resultaat van het tevredenheidonderzoek blijkt ook heel interessant voor het recreatieschap en organisatie MP.
 • Bij de trap naast het zwemgedeelte is de grond opgehoogd.
 • Het personeel van de MP komen nu diverse keren per dag ons terrein op om een oogje in het zeil te houden. Zij spreken overtreders erop aan zich aan de regels te houden en soms is verwijdering de enige oplossing.
 • Inmiddels is er voor leden die niet zo mobiel zijn(ook bij veel pijn) gezorgd voor een fietsparkeerplek naast het toegangshek. Toestemming dient te worden aangevraagd bij het bestuur en dan kan het worden geregeld met de MP.

Hetgeen niet of nog niet is veranderd

 • Invloed op het assortiment van de catering (Ouaali) is moeilijk.
 • De werking van het toegangshek is nu aanzienlijk verbeterd. Van belang is dat men altijd kan aanbellen indien er problemen zijn, soms duurt het even voordat er antwoord komt.
 • In 2016 zal alle aandacht gaan naar het overleg met de MP om toestemming te krijgen om een opslagplaats/schuur op ons terrein te laten bouwen. Daar zijn strikte voorwaarden aan gebonden. Naar verwachtingen zal de bouw ervan in 2016 nog niet plaatsvinden. Er zijn echter voldoende leden beschikbaar die een plekje willen huren om de stoelen op te slaan, dus het is wel rendabel.

Een uitgebreid verslag van het tevredenheidsonderzoek kunt u hier inzien.