Privacybeleid

Wie zijn we

De Naturistenvereniging Maarsseveense Plassen (NVMP) is een belangenvereniging van bezoekers van het naaktstrand. Ons websiteadres is https://www.natvermp.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we die verzamelen en wat we ermee doen

We verzamelen en verwerken de gegevens die leden bij aanmelding verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de overeenkomst tussen leden en de vereniging, tussen de vereniging en NFN, en tussen de vereniging en Maarsseveense Plassen. We gebruiken de gegevens voor:

 • Ledenadministratie
 • Toezending verenigingsinformatie
 • Lidmaatschapskaart NVMP/NFN
 • NFN-lidmaatschap

Aan wie verstrekken we gegevens

 • De bestuursleden van de vereniging, voor de ledenadministratie
 • NFN, voor het NFN-lidmaatschap

Hoe bewaren we gegevens

Deze persoonsgegevens zijn opgeslagen in een database in de Cloud. Deze database is alleen voor bestuursleden van de vereniging toegankelijk.

Hoe lang bewaren we gegevens

Persoonsgegevens worden bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging.

Welke rechten hebben leden over hun data

Een lid kan met een bestuurslid contact opnemen om één of meer van de volgende rechten te doen gelden:

 • Recht op inzage
 • Recht op rectificatie en aanvulling
 • Recht op vergetelheid
 • Recht op dataportabiliteit
 • Recht op beperking van de verwerking
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
 • Recht van bezwaar