Algemene ledenvergadering 2017

Omdat de landelijke naaktzwemdag gepland is op dezelfde dag als dat wij de algemene ledenvergadering wilden houden, 09-09-2017, en wij onze leden in de gelegenheid te stellen aan de zwemdag deel te nemen, is de ALV verplaatst naar 30-09-2017 van 10 tot 12 uur, Lawn Tennis Club Maarsen-Broeck, Boomstede 566, 3608 BM Maarssen.